De slag om Overloon & de bevrijding van Zuid-Nederland

Periode: 22 september - 9 november 1944

Citaat: Brits officier: Overloon, it’s mines, woods and mud, stiff with the enemy all the way!

Eind september bleek dat Operatie Market Garden was afgelast en dat de geallieerde legers het door hun zo gewenste einde van de oorlog vóór de Kerst wel konden vergeten. Niettemin had operatie Market Garden toch ook enkele positieve zaken opgeleverd: er was een wig in de Duitse linies gedreven van waaruit de bevrijding van Noord-Brabant, Noord-Limburg en het noorden van Nederland verder kan worden aangepakt. Bovendien waren Eindhoven en Nijmegen bevrijd.

Eén van de doelen was om de laatste Duitse weerstand in Noord-Limburg te verdrijven. De Duitse tegenstand blijkt echter nog ongemeen fel en leidde uiteindelijk tot de Slag bij Overloon, de eerste en enige tankslag die ooit op Nederlandse bodem is uitgevochten. De Duitsers wisten de geallieerde soldaten 3 weken lang tegen te houden, maar op 18 oktober wordt het laatste stukje Noord-Limburg bevrijd.

In dezelfde periode gingen de geallieerde legers ook aan de slag met hun opmars in Noord-Brabant en Zeeland. Ook daar wordt stevig gevochten.

Op 4 september krijgen de geallieerden de haven van Antwerpen in handen. Die was ontzettend belangrijk om de geallieerde troepen te kunnen bevoorraden van alles wat ze nodig hebben: wapens, munitie, kleding, eten, brandstof, enzovoort. Om de haven in gebruik te nemen moet echter eerst alle Duitse weerstand ronde Westerschelde worden gebroken. Dus verplaatste de oorlog zich naar Zeeland, waar vooral hard werd gevochten om Walcheren. Zeeland werd uiteindelijk op 8 november helemaal bevrijd.

In dezelfde periode rukten de geallieerden ook op in Noord-Brabant, dat op 9 november werd bevrijd. Daarmee was Zuid-Nederland – onder de grote rivieren – bevrijd gebied. In Noord-Nederland – zo heeft de geschiedenis uitgewezen – moest men zich gaan opmaken voor de hongerwinter.

Britse tanks rukken op door Overloon
Bron: Publiek domein

Overloon, 2 oktober 1944: Een Amerikaanse mortierbemanning neemt Duitse troepen bij Vortum-Mullem onder vuur
Bron: Publiek domein / US Army Signals Corps photo / Collectie Arie-Jan van Hees

Weg naar de bevrijding
Bron: Meer informatie

Meer over...